Næringspark Syd
Trondheim

Finn din tomt og bygg drømmelokalet – eller lei lokaler tilpasset din virksomhet. I Næringspark Syd får du det slik du ønsker det.

Syd for byen – i sentrum for vekst!

Næringspark Syd Trondheim skal etablere seg som en kjerne for næringsutvikling i regionen. Med sin strategisk nære tilknytning til både næringslivet i Trondheim og hovedfartsåren E6, representerer parken et unikt springbrett for både lokale og nasjonale virksomheter som ønsker å blomstre videre.

Er din virksomhet i bevegelse?

Næringspark Syd Trondheim skal etablere seg som en kjerne for næringsutvikling i regionen. Med sin strategisk nære tilknytning til både næringslivet i Trondheim og hovedfartsåren E6, representerer parken et unikt springbrett for både lokale og nasjonale virksomheter som ønsker å blomstre videre.

Eie & leie

Næringspark Syd kan tilby både tomter til salg og mulighet for å leie. Her kan din bedrift vokse og utvikle seg i sitt eget tempo.

Fleksibelt & romslig

Med et område på hele 350 mål så kan Næringspark Syd tilby skreddersydde løsninger for din bedrift. Du kan selve bestemme hvor mye areal du behøver.

Tilgjengelig & bynært

Kun fem minutter kjøretur fra næringsområdene på Torgård, Tiller og Sandmoen og 15 minutter fra Trondheim sentrum. Ny adkomst til E6 fra sør ferdig høsten 2024.

Strategisk & Vekstvennlig

Store areal gjør området egnet for utbygging, og en naturlig forlengelse av næringsområende sør i Trondheim, der man får nærhet til mange aktører og bransjer

AI generert - Skissebilde av område

+ Næring og industri

Næringspark Syd er et fleksibelt område som kan tilpasses ulike virksomheters behov. Området har strategisk beliggenhet og gode transportforbindelser som er ideelt for næringsvirksomhet og industri.

+ Lager og distribusjon

Det er god plass til romslige lagerlokaler, moderne utstyr og effektiv logistikkstøtte. Området ideelt for bedrifter som krever rask og pålitelig varehåndtering tett på Trondheim og E6.

+ Logistikk og transport

Med en strategisk beliggenhet og adkomst nær E6 og FV704 tilbyr parken optimale løsninger for rask og effektiv vareflyt.

+ Verksted & produksjon

Fleksibiliteten og romsligheten i Næringspark Syd gir store muligheter for bedrifter som trenger store uteareal og lokaler.

+ Kontor og varemottak

Bygg eller lei moderne kontorlokaler, tilpasset dine behov, for et komfortabelt arbeidsmiljø og effektiv administrasjon.

Kart over vei til området

Strategisk plassering tett på E6.

Langs FV704 bygges nå Næringspark Syd! Her får din bedrift den plassen den trenger, og enkel adkomst til hovedfartsåren som binder sammen nord og sør.

Oversiktskart over området

Næringspark Syd har 350 mål med tomt og 2/3 er fremdeles ledig! Vi er fleksible og hjelper deg finne ut hvor din tomt skal være og hvor mye areal du trenger.

områdekart næringspark syd
områdekart næringspark syd

Oversiktskart over området

Næringspark Syd har 350 mål med tomt og 2/3 er fremdeles ledig! Vi er fleksible og hjelper deg finne ut hvor din tomt skal være og hvor mye areal du trenger.