Velkommen til

Næringspark Syd Trondheim

 

Vassfjellet Næringspark tilbyr flotte næringsarealer kun 15 minutter sør for Trondheim.
Området ligger i Brøttemsveien, 8 km fra E6 ved Sandmoen / Torgård.

Feltet består av 340 dekar som er regulert og klart for utbygging, og vi tilbyr byggeklare
tomter fra 3 til 120 dekar. Her er et forslag til hvordan området kan deles inn:

Kart over vei til området

Det er planlagt ny Fylkesveg 925, som skal ha avkjøring fra Fylkesvei 704 ved eksisterende industribygg og inn til Vassfjellet skisenter. Utover dette er det ikke tatt avgjørelser om hvor det skal bygges veier på området, og kjøpere kan derfor i stor grad være med på å påvirke veiplasseringene.

Området er helt flatt med ulik dybde i myr. Myrlaget blir nå fjernet, og området selges klart til bygging. Tomtene selges med vei til tomtegrense, vann, avløp og strøm/data.

Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Parkeringsareal forutsettes ikke medregnet.

Se kart og bilder fra området her.

Reguleringsplan

Ønsker du se reguleringsplanen, kan du finne den her